Maasoojuspumbad Gapsal

Gapsal Compact

Eramud

gapsal-compact_8_e477c916413c82fd16c9ef9ea84c1b21Gapsal Compact – soojusvõimsustega 6,0;8,0;10,0;13,0;  kasutamiseks 80 -250m2 soojuskoormustega 4-15,0kW hoonetes. Gapsal Compact sisaldab kõik tarviliku küttesüsteemi toimimiseks ja elamu varustamiseks sooja tarbeveega. Gapsal Compact soojuspump sisaldab  soojuspumpa, roostevaba tarbeveesoojendit  185 liitrit ja lisakütte osa koos kasutajaliidesega. Optimaalne komponentide asetus võimaldab hooldamisel lihtsa ligipääsu kõigile olulistele sõlmedele. Soojuspumbas on kasutatud parimaid komponente ja materjale. Seadmesse on installeeritud kõik vajalikud tsirkulatsioonipumbad. Gapsal mudelites kasutatakse A klassi tsirkulatsioonipumpasid. Gapsal Compact  soojuspumpadega on võimalik kasutada erinevaid soojusallikaid. Pinnasekollektorit, avatud veekogu kollektorit, energiapuurkaeve, vihmaveesüsteemi, avatud süsteemi, mere või järvevee pumpamist ning spiraalkollektoreid. Alati saab soojuspumbale täienduseks lisada ventilatsiooniagregaat Gapsal Vent ventilatsiooni jääksoojuse kasutamiseks.

Mitme keelne kasutajaliides võimaldab seadistada soojuspumpa sõltuvalt küttesüsteemi iseärasustest  . Kasutajaliidesega võib juhtida lisaks küttele ja soojale veele ka jahutust kasutades soojuspumpa passiivseks või aktiivseks jahutamiseks. Jahutusandurite lisamine aktiveerib kasutajaliideses vastava menüü. Soojuspumba kasutajaliidesega võib juhtida mitut küttesüsteemi segamissõlme, reguleerida  temperatuuri akumulatsioonipaagis ja juhtida päikesepaneelide kasutamise korral vastava pumbagrupi tööd.

Gapsal Compact 8 10 13 17
Külmaaine Tüüp R410A R410A R410A R401
Kogus Kg 1,96 2,45 2,6 2,95
Katsetusrõhk MPa 4,5 4,5 4,5 4,5
Töörõhk MPa 4,3 4,3 4,3 4,3
Kompressor Tüüp scroll scroll scroll Scroll
Elektriühendus Volt 3×400 3×400 3×400 3×400
Elektriline võimsus kW 1,75 2,1 3,0 3,9
Efektiivsustegur SPF 4,63 4,67 4,71 4,82
Küttevõimsus kW 8,1 kW 10,2 kW 13,2 kW 17,1
Külmavedelik Etanool 33% Etanool 33% Etanool 33% Etanool 33%
Madalsurvekaitse MPa 0.35 0.35 0.35 0,35
Kõrgsurvekaitse MPa 4,3 4,3 4,3 4,3
Tööpressostaadi seade MPa 4,0 4,0 4,0 4,0
Veesoojendi Liitrit 185 185 185 185
Kaal OKS Kg 214 221 225 240

Gapsal OKS

Korrusmajad, kortermajad, eramud, muinsuskaitselised hooned, tööstushooned

gapsal-oks_11_e477c916413c82fd16c9ef9ea84c1b21Gapsal OKS – soojusvõimsustega 6,0;8,0;11,0;13,0;17,0;22,0kW kasutamiseks 80 -450m2 soojuskoormustega 4-25,0kW hoonetes. Gapsal OKS soojuspump sisaldab  soojuspumba ja lisakütte osa koos kasutajaliidesega. Optimaalne komponentide asetus võimaldab hooldamisel lihtsa ligipääsu kõigile olulistele sõlmedele. Soojuspumbas on kasutatud parimaid komponente ja materjale. Seadmesse on installeeritud kõik vajalikud tsirkulatsioonipumbad. Gapsal mudelites kasutatakse A klassi tsirkulatsioonipumpasid. Tarbevee soojendamiseks lisatakse vajalikus mahus veesoojendeid, mille küttekontuuri küttepind vastab soojuspumba soojusvõimsusele. Gapsal OKS on võimalik kasutada moodulina paigaldades küttesüsteemi mitu soojuspumbaseadet. Gapsal OKS soojuspumpadega on võimalik kasutada erinevaid soojusallikaid. Pinnasekollektorit, avatud veekogu kollektorit, energiapuurkaeve, vihmaveesüsteemi, avatud süsteemi, mere või järvevee pumpamist ning spiraalkollektoreid. Alati saab soojuspumbale täienduseks lisada ventilatsiooniagregaat Gapsal Vent ventilatsiooni jääksoojuse kasutamiseks  . Gapsal OKS juhtimine on kohandatav  ka kasutamiseks korruselamute ventilatsiooni soojustagastussüsteemides.

Mitme keelne kasutajaliides võimaldab seadistada soojuspumpa sõltuvalt küttesüsteemi iseärasustest  . Kasutajaliidesega võib juhtida lisaks küttele ja soojale veele ka jahutust kasutades soojuspumpa passiivseks või aktiivseks jahutamiseks. Jahutusandurite lisamine aktiveerib kasutajaliideses vastava menüü. Soojuspumba kasutajaliidesega võib juhtida mitut küttesüsteemi segamissõlme, reguleerida  temperatuuri akumulatsioonipaagis ja juhtida päikesepaneelide kasutamise korral vastava pumbagrupi tööd.

Gapsal OKS 8 11 13 17
Külmaaine Tüüp R410A R410A R410A R401
Kogus Kg 1,96 2,45 2,6 2,95
Katsetusrõhk MPa 4,5 4,5 4,5 4,5
Töörõhk MPa 4,3 4,3 4,3 4,3
Kompressor Tüüp scroll scroll scroll Scroll
Elektriühendus Volt 3×400 3×400 3×400 3×400
Elektriline võimsus kW 1,75 2,1 3,0 3,9
Efektiivsustegur SPF 4,63 4,67 4,71 4,82
Küttevõimsus kW 8,1 kW 10,2 kW 13,2 kW 17,1
Külmavedelik Etanool 33% Etanool 33% Etanool 33% Etanool 33%
Madalsurvekaitse MPa 0.35 0.35 0.35 0,35
Kõrgsurvekaitse MPa 4,3 4,3 4,3 4,3
Tööpressostaadi seade MPa 4,0 4,0 4,0 4,0
Kaal OKS Kg 126 137 141 158