Spiraalkollektorid

Spiraalkollektoreid on mõistlik kasutada kruntidel, kus tavalise maakollektori e. pinnasekollektori jaoks on pinda ebapiisavalt. Sanmark Grupp paigaldab spiraalkollektoreid maasoojuspumbasüsteemidele aastast 2007, saadud paigalduskogemus kinnitab selle lahenduse efektiivsust kasutamiseks Eesti kliimas. Põhiliselt kasutame kahe meetriseid spiraale, materjaliks 25mm ristläbilõikega polüetüleentorusid. Spiraalkollektorid paigaldatakse 1,2-1,5 sügavuse kaeve põhja puuritud kahe või kolmemeetri sügavusse puurauku või kaevessse. Spiraalid ühendatakse omavahel jadamisi kahe kuni nelja kaupa sõltuvalt spiraalide pikkusest ja asetusest krundil. Spiraalide 25mm liinid koondatakse kollektorkaevudesse ja sealt omakorda viiakse hoonesse või koondkaevudesse magistraaltorustikud.

Maakyte

Spiraalkollektoreid paigaldatakse Euroopas juba ammu ning Saksamaal on paigaldatavatest maasoojuspumpadest suurim osa spiraalkollektoritega. Erinevused Eesti ja Saksamaa paigaldustes on erinevast kliimast tulenevalt dimensioonimises. Kui Saksamaal paigaldatakse 160m2 elamule tavaliselt 8-9 spiraali 2,0m siis Eestis paigaldame sõltuvalt pinnasetüübist 24 -30 spiraali. Põhjus on Eesti külmem kliima ja pinnase soojusmahtuvusest tulenevad erinevused. Enamus Saksamaast on pinnased väga suure niiskusesisalduse ja kõrge pinnasevee tasemega, mis võimaldabki kasutada väiksemat arvu spiraalkollektoreid. Spiraalkollektoreid ei saa paigaldada kui pinnas on väga kivine või ei ole sügavuseni 4,0m puuritav , takistuseks võib olla pae- või liivakivi , sinisavi jms. Mida kuivem on pinnas seda suurem arv spiraalkollektoreid tuleb paigaldada.
Nii pinnasekollektori kui ka spiraalkollektorite paigaldamisel tuleb jälgida mäemassi hulka mida jahutame. Mõlemal juhul peab see olema ühesuurune ning selle suuruse määrab vajalik energiahulk konkreetsele hoonele. Ükski erinevatest paigaldusskeemidest, kasutatavate torustike läbimõõtudest ei võimalda muuta mäemassi hulka.